پنجمین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به‌کشتار و شکنجه دستگیر شدگان قیام آبان ۹۸روز یکشنبه در لندن برگزار شد.

در این جلسه نیز شاهدان به تشریح مشاهدات خود از کشتار و سرکوب معترضان در قیام آبان ۹۸ پرداختند.

شاهد شماره ۱۲۵ گفت: بر روی ساختمان بانکها در سنندج نیروهای تک‌تیرانداز مستقر شده بودند. سرهنگ جوانمردی، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی، در سرکوب معترضان حضور داشت. یک زن کتک خورده بود، به سرش ضربه زده بودند و داشت خون‌ریزی می‌کرد. یک پسر جوان را از بلندی به پایین پرت کردند.

شاهد شماره ۲۱۶ در مشاهدات خود از سرکوب اعتراضات گفت مأموران به سمت مردم. تیراندازی کردند و پسر جوانی تیر خورد.

شاهد شماره ۱۱۹ گفت: ماجرای اعتراضات ما در ایران با جهان و حتی کشورهای منطقه متفاوت است. ما در ظرف یکی دو روز اعتراض ۱۵۰۰ کشته دادیم در کرمانشاه من شنیدم حدود ۵۰نفر از معترضان را بردند و در آب خفه کردند.

آخوند جنایتکار نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع درباره دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن، با قساوت بسیار گفت: یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟(ایران تریبونال ۲۳ آبان)

خانم مریم رجوی از برگزاری دادگاه بين المللی مردمی قيام آبان قدردانی كرد و آن را دارای نقش بسزا و مؤثر توصيف كرد.

یکشنبه ۲۳ ابان ۱۴۰۰