دژخیمان اطلاعات سپاه پاسداران نقده، روز دوشنبه ۲۴آبان به خانواده دو شهروند کُرد به نام‌های اسعد رامین و داوود رحیمی اهل روستاهای قارنا و چقل مصطفی از توابع شهرستان نقده، خبر کشته شدن این دو شهروند را اطلاع دادند.
یکی از نزدیکان این دو شهروند گفت: نیروهای جنایتکار اطلاعات سپاه با نشان دادن تصاویر جنازه‌های این دو شهروند به خانواده‌هایشان گفته‌اند که اسعد رامین و داوود رحیمی در حین بازداشت بر اثر شلیک مسقیم نیروهای امنیتی کشته شدند.
نیروهای امنیتی در پاسخ به درخواست تحویل جنازه این دو شهروند به خانواده آنها گفتند که جنازه‌ای در کار نیست و نیروهای امنیتی از تحویل جنازه این دو شهروند خودداری کردند. نیروهای امنیتی خانواده این دو شهروند را تهدید کردند که اجازه برگزاری مراسم ختم را ندارند.
از این پیش‌تر، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران جنایتکار از جان باختن این دو شهروند در درگیری با نیروهای جنایتکار امنیتی در مسیر پیرانشهر و نقده خبر داده بودند.
لازم به یادآوری است روز چهارشنبه ۱۰شهریور، نیروهای جنایتکار امنیتی بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت اسعد رامین و داوود رحیمی کرده بودند.
پس از نامعلوم بودن سرنوشت این دو شهروند، چندین بار خانواده آنها جهت اطلاع از سرنوشت آنان به نهادهای امنیتی و قضایی رژیم مراجعه اما پاسخ روشنی را دریافت نکرده بودند. (کردپا ۲۴آبان)

سه شنبه ۲۵آبان ۱۴۰۰