روز چهارشنبه ۲۶آبان نخستین جلسه دادگاه استیناف بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۹۷ در دادگاه آنتورپ در بلژیک برگزار می‌شود.
اسدالله اسدی، دیپلمات‌تروریست بمب‌گذار، در دادگاه اول به ۲۰سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدیدنظر نکرده و به آن تن داده تا در جریان تجدیدنظر به رسوایی بیشتری برای رژیم منجر نشود.
دادگاه آنتورپ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به استیناف ۳مزدور هم‌دست دیپلمات‌تروریست‌ بمب‌گذار رسیدگی می‌کند.
نسیمه نعامی، زن مأمور اطلاعات، در دادگاه اول به ۱۸سال حبس و لغو تابعیت، مهرداد عارفانی به ۱۷سال حبس و لغو تابعیت و امیر سعدونی به ۱۵سال حبس و لغو تابعیت محکوم شدند.
مهرداد عارفانی که از اوایل دهه ۶۰ در زندان به خدمت رژیم در آمده بود و سپس به اروپا اعزام شد، از پوشش شاعری و ضدیت با خدا و مذهب برای ردگم‌کنی مزدوری رژیم آخوندی استفاده می‌کرد.
دیپلمات‌تروریست به مزدوران گفته بود بمبی را که او از تهران آورده بود، هر چه نزدیک‌تر به خانم مریم رجوی کار بگذارند.
پلیس آلمان از خودروی دیپلمات‌تروریست دفترچه‌های متعددی ضبط کرد که فقط در یکی از آنها ۲۸۹اسم و رد مزدورانی ثبت شده که در کشورهای مختلف اروپایی به آنها برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین و جاسوسی و تروریسم پول می‌داد. مقاومت ایران از آغاز انتشار و علنی کردن کلیه اسامی مزدوران را درخواست کرده است.
چهار‌شنبه ۲۶آبان ۱۴۰۰