روزنامه حکومتی وطن روز پنجشنبه  ۲۷آبان نسبت به برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن و افشای جنایات رژیم سوز و گداز کرد و با ترس و وحشت از بازتاب و پیامدهای قیام آبان ۹۸ نوشت: فعالیت‌های تبلیغی گروهها و رسانه‌های ضد انقلاب به بهانه پرونده آبان ۹۸ تشدید شده است. (برگزاری ۵ جلسه مشابه با یک دادگاه در لندن). . و الصاق کردن ۲ واژه «مردمی» و «بین‌المللی» به دادگاهی صوری سعی کرده است وقایع آبان ۹۸ را زنده و افکار عمومی را علیه جمهوری اسلامی تهییج و تحریک کند. .

وطن نوشت:… اگر چه برخی معتقدند از منظر جامعه‌شناختی و سیاسی شکل و شمایل برخی اعتراضات بنزینی به حق بود اما اکنون بعد از گذشت ۲سال همه تحلیلگران اذعان دارند با ورود و طرح‌ریزی جریان ضد انقلاب، ماهیت اعتراضی و مسالمت‌آمیز تجمعات به بلوا، قانون‌شکنی و آشوب در ایران تبدیل شد؛ آنها باز هم بیکار ننشسته و هرازگاهی با ساخت موسیقی و کلیپ، برگزاری دادگاههای نمادین، اتهام‌زنی‌های حقوق‌بشری و مستندسازیهای جعلی نظام جمهوری اسلامی و مدیریت «‌بخوانید سرکوب خونین» (خامنه‌ای) را آماج حملات خود قرار می‌دهند. این دست برنامه‌ریزی‌ها کم نیستند؛ دشمنان نظام اسلامی در طول چند دهه گذشته از حادثه کوی دانشگاه (۷۸) تا اعتراضات ۹۶ و ۹۸ سعی داشته‌اند با موج‌سواری بر اعتراضات اجتماعی و اقتصادی، کلیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده و با وارد آوردن فشار سیاسی – اقتصادی بر حاکمیت جمهوری اسلامی، نظام اسلامی را در برابر خواسته‌های خود به زانو در بیاورند. فعالیت‌های تبلیغی گروهها و رسانه‌های ضد انقلاب به بهانه پرونده آبان ۹۸ تشدید شده است (برگزاری ۵ جلسه مشابه با یک دادگاه در لندن). و الصاق کردن ۲ واژه «مردمی» و «بین‌المللی» به دادگاهی صوری سعی کرده است وقایع آبان ۹۸ را زنده و افکار عمومی را علیه جمهوری اسلامی تهییج و تحریک کند…

پنجشنبه ۲۷آبان ۱۴۰۰