کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۲۵ آبان ۱۴۰۰، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر طی نامه ای از زندان، همبستگی خود را با مادران دادخواه آبان خوبین ۹۸ اعلام کرده و یاد شهیدان اعتراضات سراسری مردم ایران را گرامی داشتند.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر:

به یاد شهدای آبان سلبریتهای واقعی و تاریخ ساز مردم ایران

یکی از قاتلان جوانان ایران در آبان ۹۸ گفت: یکی از آنهایی که شلیک کرد من بودم چه کسی می خواهد مرا محاکمه کند؟
البته این زوزه ای از سر وحشت بود و الا خوب می دانند که نه مردم ایران و نه مادران شهدای آبان در دادخواهی خون عزیزانشان، البته چهره قاتلان را فراموش نخواهند کرد.

هم زمانی تریبونال لندن (دادگاه مردمی لندن در رابطه با شهدای آبان) با محاکمه جنایتکار شکنجه گری مثل حمید نوری در استکهلم (سوئد) بیان همین واقعیت است که خونهای ریخته شده نه فراموش شده، نه پایمال و نه به هدر رفته که در حال جوشش و بیدار کردن جهانیان و لرزه و رعشه انداختن بر جان قاتلان از جمله همین حسن نوروزی است.

این اوج گیری دادخواهی از مادران ۶۰ و مرداد ۶۷ تا مادران شهدای قیام آبان که به درستی «مادران قیام» خوانده می شوند، ترجمان دادخواهی همه مردم ایران و تظلم خواهی و فریاد همه زندانیان سیاسی است و اینگونه خون عزیزان آبان در کالبد همه مبارزان، آزادیخواهان و زندانیان به جریان می افتد.

هربار انقلاب بارش بر دوش قهرمانانی است از این دست و شهید به مثابه شاهد، گواه ، شاخص و در یک کلام الگویی است برای همه … که
گر عاشق و صادقی ز مردن مهراس
مردار بود هر آنکه او را نکشند

و ما زندانیان سیاسی و همه جوانان آزادیخواه و میهن پرست الگوهای خود را از این مادران و فرزندان پاکبازشان می‌گیریم.
آری سلبریتی های مردم ایران اینانند… نه دریوزگان حکومتی.
خون جوشان شهیدان ضامن همه مقاومتها و پیروزیهاست

زندانیان هوادار مقاومت در زندان رجایی شهر
آبان ۱۴۰۰

پنجشنبه ۲۷آبان ۱۴۰۰