روز چهارشنبه ۲۶آبان نخستین جلسه دادگاه استیناف بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۹۷ در دادگاه آنتورپ در بلژیک برگزار شد.
دادستان در کیفرخواست خود در جلسه روز چهارشنبه دادگاه گفت توطئه بمب‌گذاری کار وزارت اطلاعات بوده
اسدی و نفراتی که در بلژیک بودند در آن درگیر بودند.
دادستان به ارتباطات عارفانی با وزارت اطلاعات و پولهایی که دریافت کرده
و بخشی از آن توسط پلیس ضبط شده است اشاره کرد.
دادستان هم‌چنین گفت وزارت اطلاعات تلاش می‌کند شبکه مزدور ایجاد کند
و از آنها برای نفوذ در گروه‌های سیاسی استفاده کند و هر زمان که بخواهند دست به اقدام تروریستی بزنند.

دادستان افزود مهرداد عارفانی به درخواست سفارت در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده است.
دادستان گفت از ۲۷ژوئن تحرکات آنها تحت کنترل بود.

آنها در لوکزامبورگ بمب را تحویل گرفتند

و به آنها ۱۸هزار یورو و یک موبایل جدید دادند. بمب بسیار حرفه‌یی بوده و می‌توانست خسارت جدی وارد کند
و خود بمب هم کامل از بین می‌رفت که هیچ اثری از آن نماند.

در این برنامه دهها هزار نفر از جاهای مختلف قرار بود شرکت کنند.
در جلسه دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک به پرونده سه مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی، دادستان در کیفرخواست خود به تفصیل پروسه مزدوری سعدونی و نعامی با وزارت اطلاعات و رابطه آنها با اسدی و سفرهای آنها به ایران را توضیح داد و گفت نعامی برای آخرین بار در آوریل۲۰۱۸ به ایران سفر کرده است.
دادستان به ارتباطات عارفانی با وزارت اطلاعات و پولهایی که دریافت کرده و بخشی از آن توسط پلیس ضبط شده است اشاره کرد. وی گفت در سفر آوریل۲۰۱۸ در وزارت اطلاعات در مورد کنفرانس بزرگی که در ویلپنت پاریس قرار بود تشکیل شود صحبت کردند. دادستان افزود از ۲۷ژوئن دادستانی وارد شد و تحرکات آنها تحت کنترل بود. در ۲۸ژوئن با یک فرد ناشناس در لوکزامبورگ ملاقات کردند.
در لوکزامبورگ به آنها ۱۸هزار یورو و یک موبایل جدید دادند. بمب را در لوکزامبورگ تحویل گرفتند. پلیس عکس آنها را گرفته است. بمب را در یک کیف آرایش گذاشتند. بمب بسیار حرفه‌یی بوده وی می‌توانست خسارت جدی وارد کند و خود بمب هم کامل از بین می‌رفت که هیچ اثری از آن نماند. بمب توسط یک ریموت کنترل می‌شد. در این برنامه دهها هزار نفر قرار بود شرکت کنند. از جاهای مختلف آمده بودند.
دادستان با اشاره به نقش وزارت اطلاعات و رابطه‌اش با سفارت ها و استفاده از پوش دیپلماتیک گفت سفارت رژیم در وین در این توطئه نقش بسیار فعالی داشته است. وزارت اطلاعات تلاش می‌کند یک شبکه مزدور ایجاد کند و از آنها برای نفوذ در گروه‌های سیاسی استفاده کند و هر زمان بخواهند دست به اقدام تروریستی بزنند.
دادستان گفت مهرداد عارفانی به درخواست سفارت در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده است. رژیم در گذشته درگیر قتل مخالفان بوده و از سال۲۰۱۵ مجدداً قتل مخالفان را شروع کرده است. مقامات امنیتی افرادشان را جابه‌جا می‌کنند که ردها پاک شود. بیشتر ملاقاتها در کشورهای ثالث انجام می‌شود. اغلب این افراد به ایران سفر می‌کنند.
روش وزارت اطلاعات این است که اول نزدیک می‌شوند و بعد جذب می‌کنند و بعد به‌صورت درازمدت با آنها کار می‌کنند.
دادستان به ارتباطات امیر سعدونی و نسیمه نعامی با اسدی پرداخت و گفت امیر سعدونی هر هشت ماه تلفنش را عوض می‌کرده است. اسدی هم هفت تلفن داشته است. از تلگرام هم استفاده می‌کردند. هیچ وقت در بلژیک ملاقات نمی‌کردند. رستورانها بهترین محل برای ملاقات بوده.

در خانه عارفانی ۳۵ هزار یورو پول نقد پیدا شده و نوارهای ضبط شده از جلسات مجاهدین و…

پنجشنبه ۲۷آبان ۱۴۰۰