روز دوم آذرماه دادگاه دژخیم حمید نوری از ساعت ۹صبح بوقت محلی در استکهلم سوئد آغاز شد. از روز سه‌شنبه دوم آذرماه به‌مدت ۴روز دژخیم حمید نوری در دادگاه استماع خواهد شد.

این جلسه به بازپرسی از دژخیم توسط دادستان، وکلای شاکیان و قاضی، اختصاص دارد.

همچنین روز دوشنبه، مقاومت ایران ماکت زندان گوهردشت ساخته مجاهدان اشرفی و شاکیان اشرف۳ را که در دادگاه دورس مورد استفاده قرار گرفته بود به درخواست دادگاه به‌سوئد انتقال داد و برای استفاده در جلسات بعدی به‌ساختمان دادگاه در استکهلم منتقل کرد.

در ابتدای جلسه دادگاه استکهلم در روز سه‌شنبه رئیس دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد تا دژخیم حمید نوری و وکلای او بتوانند ماکت زندان گوهردشت، شامل راهرو مرگ و سالن مرگ را ببینند.

حمید نوری با شرحی کلی از سوابق جنایتکارانه خود که از مشارکت در سرکوب هموطنان کرد شروع شده و به استخدام در دادستانی و سپس زندانبانی و بازجویی رسیده و به گفته خودش عنصری کاملا تحت امر و مورد اعتماد سر دژخیمان و از جمله دژخیم ناصریان بوده است و هر کاری به او داده اند انجام می داده است.
حمید نوری ضمن تعریف و تمجید از خود و لاجوردی و قاسم سلیمانی و رئیسی و دستگاه قضائی جنایت و سرکوب رژیم و خمینی ملعون خود را نماینده رژیم معرفی کرد که می خواهد به ۳۳ سال اتهام دروغ جواب بدهد.
او اعدامها در رژیم آخوندها را کاملا واهی و تخیلی نامید و با وقاحت و دجالگری خود را فردی خیر نامید!
دژخیم حمید نوری کشتار مجاهدین در عراق را پذیرایی خوب دولت عراق نامید و وقیحانه از دولت آلبانی هم خواست همین کار را بکند!
نوری مدعی شد که مردم ایران مجاهدین را » گروهک منافقین» می نامند!
این دژخیم جنایتکار به دلیل سوابق طولانی در جنایت و کشتار دارای اطلاعات زیادی است و تلاش می کند با کلی گویی و فرار به جلو خود را تبرئه کند. به نظر می آید امیدش به رژیم است که از وی حمایت کند تا تبرئه شود.

 عکس متن
کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم بنا به مدارک و دلایل متقن، حمید نوری در اعدام حداقل چهارهزار زندانی سیاسی نقش داشته است.

سه‌شنبه ۲آذر ۱۴۰۰