کانال تلگرامی سپاه پاسداران روز پنجشنبه ۴آذر در وحشت از گسترش اعتراضات کشاورزان و مردم قهرمان اصفهان نوشت: «کشاورزان اصفهانی با تعیین شروطی پذیرفتند که چادرها را در روز پنجشنبه جمع کنند، متأسفانه عده‌یی از اراذل و سودجو بامداد روز پنجشنبه به چادرها حمله‌ور شده و آنها را به آتش کشیدند».
کانال تلگرامی سپاه در ادامه می‌نویسد: «یگان ویژه نیروی انتظامی به‌محل رفت و این افراد که دارای حالات غیرعادی بودند متواری شدند و عده‌یی از این اراذل توسط ناجا دستگیر شدند».
شایان یادآوری است که مردم خشمگین اصفهان در حال رفتن به‌محل تحصن برای حمایت از کشاورزان هستند.

پنجشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۰