اسپوتنیک روسیه به‌نقل از منابع مطلع خبر داد درگیری شدیدی میان نیروهای طالبان و مرزبانان رژیم ایران در ولایت مرزی نیمروز در جریان است.

هم‌چنین آماج نیوز افغانستان به تاریخ ۱۰آذر گزارش می‌کند در درگیری مرزی طالبان با رژیم ایران؛ دو پاسگاه دیگر هم سقوط کرد.

آماج نیوز افغانستان افزود: به‌دنبال شدت درگیری میان طالبان و مرزبانان رژیم ایران، پاسگاههای دوست محمد و بالا سیاه چشمان هم‌مرز با ولایت نیمروز به تصرف نیروهای طالبان در آمده است.

از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در یک واکنش ترسان چند ساعت پس از انتشارخبرهای درگیری، اعلام کرد: بعدازظهر چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیک ولایت نیمروز بر سر یک سوءتفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی و طالبان رخ داده است… .

خبرگزاری نیروی قدس خاطرنشان کرد: نیروهای طالبان شلیک می‌کنند که این مسأله با تبادل آتش پاسخ داده می‌شود.

نیروی قدس با تکذیب شتابان تصرف پاسگاههای مرزی توسط طالبان افزود: درگیریها پایان یافته و ایران در حال توجیه طالبان نسبت به خط مرزی است و تصاویر منتشر شده برای لحظات اولیه درگیری بوده است!

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰