دادستان(کریستینا لیندهوف کارلسون ): بحث من این نبود بحث من چیز دیگه‌ایه، بحث من اون نامه‌ای که منتظری مینویسه برای خمینی.
دژخیم حمید نوری: چون من اون نامه را قبول ندارم و سند معتبر نیست از ادعاهای بعدی و نامه‌هایی که بعد این نامه باشه اونها رو هم من قبول ندارم و اعتبار ندارد، همه‌شون دروغ می‌گن. من اون کتابهای منتظری را قبول ندارم ساختگیه در یک صورت قبول می‌کنم. من منتظری را به این دادگاه فرا می‌خونم برای شهادت. حرفم را زدم.
دادستان : خوب شما با نام خاوران آشنا هستید و قبرهای جمعی و دستجمعی که وجود داره.
دژخیم حمید نوری: تو این مدت آشنا شدم دیدم و شنیدم.
دادستان: قبل از اینکه سوئد بیایید چی؟
دژخیم حمید نوری: چیزی بنام خاوران اونموقع نبود. بعدش فکر کردم تو تهران ضلع جنوبی تهران یک جاده ای هست بنام خاوران از قسمت افسریه و مسعودیه تهران یک جاده ای بنام خاوران جدا می شود.
دادستان: بحثم این بود که قبرهای جمعی خاوران را اطلاع داشتید.
دژخیم حمید نوری: نخیر چون اصلا چنین جیزی وجود نداره و چیزی هم نشنیدم در این مدت دو ساله دیدم و خواندم و در بازجوییها صحبت‌ها آقایون را گوش کردم و اطلاعات پیدا کردم الان می تونم اظهار نظر کنم براساس چیزهایی که خواندم و دیدم و صحبتهای دوستان رو شنیدم و اون جاده خاوران میره به سمت مشهد.
دادستان : ولی شما در مورد مادران خاوران که اعتراض می کنند بخاطر کشته‌های که توی این قتل ها شنیده‌اید من صحبتم اینه منظورمه چیزی قبل از آمدن به سوئد.

دژخیم حمید نوری: نه تو این مدت چیزهایی که خواندم این داستانی که ساخته شده برای هر جزش یک داستان جدیدی هم ساخته شده.
دادستان : یک کلیپی هست مال ۱۹ آگوست در نماز جمعه احمد خاتمی که اونجا می گه کاری که خمینی کرد سال ۱۹۸۸ خدمتی به اسلام و ملت ایران کرده و میگه زندانیها همکاری می کردن در زندان با مجاهدین این عمل یک جرمی هست علیه خدا.
دژخیم حمید نوری: همون عملیات مرصاد خمینی به شهید علی صیاد شیرازی که توسط همین گروه به شهادت رسید دستور داد پیام داد گفت برید رحم نکنید در جبهه ها از بین ببرید این خدمتی است که حضرت امام کرده و درسته عملیات مرصاد.
دادستان: ولی خاتمی بحث دیگری می‌کند، می‌گوید زندانیها از درون زندان همکاری می کردن.
دژخیم حمید نوری: خیر احتمال داره زندانیها با سازمانشون یعنی همین گروهشون ارتباط داشته باشن من که خودم بودم یک زندانی برام تعریف کرد احتمال دارد، ولی من خبر ندارم.

پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰