۱- دیگر برای کسی جای تردید باقی نمانده که ‌رژیم جدی نیست و می خواهد با حفظ چتر مذاکرات با زمان بازی کرده تا به سلاح اتمی نزدیک شود و چون این بازی لورفته است به رژیم هشدار می‌دهند که اجازه این بازی را به رژیم نخواهیم داد.
۲-رژیم که صدها میلیارد دلار خرج اتمی خود کرده و خود را در آستانه اتمی شدن می‌بیند به سادگی حاضر به ترک مسیر خود نیست. حال بعد از شکست دور هفتم باید دید که تا کجا می‌تواند به این بازی ادامه بدهد به خصوص اینکه چین و روسیه به نوعی گفته‌اند که در صورت خروج از مذاکرات و اتمی شدن از رژیم حمایت نکرده و در شورای حکام و شورای امنیت با امریکا و اروپا همسو خواهند بود.
۳-در هر صورت بعد از شکست دور هفتم کارشناسان می گویند:‌ تیک‌تاک بمب اتمی رژیم شنیده می‌شود و مذاکرات هم چشم انداز توافقی نخواهد داشت و برجام اوبامایی هرگز امکان بازسازی ندارد. بنابراین همزمان تیک تاک پایان بازی رژیم نیز فرا رسیده است و هر آن داور سوت پایان بازی را می‌کشد و آمریکا و اروپا و جهان باید در مداری جدید رابطه‌های خود با این رژیم را تعیین تکلیف کنند

یکشنبه ۱۴آذر ۱۴۰۰