یک مقام ارشد آمریکایی گفت، انتظار می‌رود وزیران دفاع آمریکا و اسراییل در آمریکا درباره تمرینهای نظامی برای شبیه سازی حمله به تأسیسات هسته‌یی رژیم ایران در صورت شکست دیپلماسی مذاکره کنند.
رویترز روز پنجشنبه ۱۸آذر نوشت: ملاقات بین وزرای دفاع آمریکا و اسراییل ممکن است به برگزاری چنین مانورهای نظامی در راستای آمادگی برای بدترین سناریو با هدف مقابله نظامی با تأسیسات هسته‌یی رژیم ایران در صورت شکست دیپلماسی انجام گیرد و چنان‌چه رهبران کشورهای‌شان درخواست کنند، برنامه ریزی کرده باشند.
این مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش برده شود، در ادامه گفت، این گفتگوهای برنامه‌ریزی شده برای دیدار وزیر دفاع اسراییل از آمریکا به‌دنبال برگزاری یک جلسه توجیهی در۳آبان توسط مقامات وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون با حضور جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ‌سفید درباره مجموعه کامل گزینه‌های نظامی موجود برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی، آغاز شده است.

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰