‌‎
روز جمعه ۱۹آذرماه، نهمین جلسهٔ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد، بعد از بازگشت دادگاه از دورس به استکهلم برگزار شد. در این جلسه محسن زادشیر از شاهدان پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت و جنایتهای دژخیم حمید نوری ادای شهادت می‌کند.
همزمان با این دادگاه، ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در مقابل دادگاه استکهلم یک آکسیون اعتراضی را هوای سرد سوئد برگزار کردند. هموطنان خواهان محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به‌جرم نسل‌کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.
شاهدامروز محسن زادشیر به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر شده ، ابتدا به چهار سال زندان و سپس به اعدام محکوم میشود، او حمید عباسی را بدون چشمبند در دادیاری دیده که گفت:اگر میخواهی نزد پزشک بروی باید همکاری اطلاعاتی بکنی،من جوابش را ندادم و چشمبندم را زدم و به بند برگشتم..

   جمعه ۱۹آذرماه۱۴۰۰