روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۹آذر با تأکید بر ضرورت تن‌دادن رژیم به تعهدات برجامی نوشت: اگر چه برجام هم‌چون عصای موسی نمی‌تواند برای اقتصاد ایران معجزه کند، اما قطعاُ می‌تواند ممد حیات اقتصاد شود. در شرایطی که هر روزه تهدید مقامات تل‌آویو در حال افزایش است، ضرورت انجام مذاکرات نتیجه‌محور، مذاکره را دوچندان می‌کند…
ایران در تاریک‌ترین نقطه مدیریت اقتصادی گرفتار شده و فرصت آزمون و خطای دوباره را از تصمیم‌گیران ربوده است. کارشناسان نسبت به خطرات تکرار خطاهای راهبردی گذشته هشدار می‌دهند و عدم ارائه دیدگاه منسجم برای اداره کشور را مرحله نخست از فروپاشی اقتصادی عنوان می‌کنند…
در برهه کنونی شکاف دولت و ملت آن‌قدر زیاد شده که کم کردن این فاصله بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن شده است. اقتصاد ایران درگیر ابرچالشهای متعددی شده و شدت و ضعف این ابرچالشها متفاوت است. یکی از ابرچالشها بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.

یکشنبه ۲۱آذر ۱۴۰۰