عبدالله المعلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل گفت ریاض خواهان گفتگوهای اساسی‌تر با تهران است تا به رفتار جمهوری اسلامی در منطقه هم پرداخته شود، اما ایران تاکنون مذاکرات را «به بازی گرفته است».
المعلمی در گفتگو با روزنامه عرب‌نیوز که روز دوشنبه ۲۲آذر منتشر شد، گفت تاکنون در مذاکرات ایران و عربستان سعودی هیچ نتیجه مهمی حاصل نشده است.
او گفت: «ما مایلیم این مذاکرات را به سمت موضوعات اساسی سوق دهیم که شامل رفتار رژیم ایران در منطقه است».
نماینده عربستان سعودی اضافه کرد: «اما تا زمانی که مقامهای رژیم ایران به بازی با این مذاکرات ادامه دهند، این مذاکرات راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود مقامهای رژیم ایران اهداف بلندمدتی نسبت به این گفت و گوها دارند. ولی ما علاقه‌یی به مذاکره به‌خاطر مذاکره نداریم.

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰