چهل و هفت تن از زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه از روز یکشنبه  ۲۱آذرماه در اعتصاب غذای خود به سر می برند. این زندانیان در اعتراض به دستور رئیس زندان مبنی بر انتقال ساکنین این بند به بند جدید بدون امکانات و فضای کافی دست به اعتصاب غذا زده اند.
همچنین درچهارمین روزاعتصاب غذای این زندانیان روز دوشنبه رئیس زندان با مراجعه به این بند، سعی در منصرف کردن آن ها از ادامه اعتصابشان داشت که با مخالفت زندانیان روبرو شد.

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰