رحیم رضاخانی، کارشناس بسیجی نظام طی مقاله‌یی که در رسانه‌های امروز رژیم منتشر شد، نسبت به گسترش اعتراضات و نقش دشمن برانداز هشدار داد و نوشت:

بی‌تدبیریها باعث شده این روزها در جای جای کشور مردم چاره را در اعتراض بدانند. آنگاه دشمن هم که برای این نوع رفتارها سالهاست برنامه‌ریزی کرده که جای مظلوم و ظالم را تغییر دهد، در جامعه نفاق ایجاد می‌کند.

این کارشناس بسیجی ادامه داد: دشمنان نظام بیش‌از‌پیش خود را برای مقابله با نظام آماده کرده‌اند. دشمن به‌فکر نابودی نظام است و از اعتراضات اخیر می‌خواهد از آب گل‌آلود ماهی بگیرد تا به اهداف شوم خود برسد. مردم باید خط خود را با ضد انقلاب و مجاهدین جدا کنند.

نباید اجازه داد دشمنان قسم‌خوردهٔ نظام از مطالبات مردم سو‌ استفاده کنند و با نفوذ چند مجاهد این اعتراضات را تبدیل به بحران نمایند. (روزنامه حکومتی آفتاب یزد۲۴ آذر)

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰