پاسدار مخبر روز پنجشنبه ۲۵ آذر در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های رژیم در کشورهای همسایه، به پیشبرد کارهای قاچاق از طریق امکانات ویژه وزارت خارجه و دیپلمات تروریستهای رژیم اعتراف کرد و گفت: از این تجهیزاتی که برای ساخت واکسن می‌خواستیم بیاوریم که الآن هم بعضی از این گرفتاریها هنوز یک کمی از آن مانده در یکی از انتقال پولهایی که داده شد به یکی از کشورها ردی از این‌که این مال تجهیزات واکسن است دیده شد، ما نتوانستیم آن تجهیزات را بیاوریم. بعدیش هم سفیر عزیزمان به‌عنوان اسباب خانه‌اش آورد. خلاصه کشور یعنی یک اتفاق اینجوری حالا شاید اینها گفتن‌اش هم صحیح نباشد بعضی، حالا این از زبانم رفت…… (خبرگزاری حکومتی دانشجو ۲۶آذر).
درپی اعتراف پاسدار مخبر که بازتاب منفی بسیار گسترده‌ای داشت، وزارت خارجه رژیم دریک بیانیه مضحک سعی کرد این افتضاح را لاپوشانی کند.

جمعه ۲۶آذر ۱۴۰۰