روزپنج‌شنبه ۲۵ آذر۱۴۵ تن از خانواده‌های جانباختگان  در نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر شدند.

نامه  ۱۴۵ تن ازخانواده های داغدار :

«‏ما ۱۴۵ خانواده‌ داغدار ۴ دهه‌ گذشته‌،ما که سالهاست طناب دار را زندگی کرده‌ایم، ما که درد گلوله بر هر لبخندمان سایه‌ای از غم افکنده،ما که آتش موشک‌ها در آسمان را دیده‌ایم، ما درد از دست دادن، ما طعم مرگ را خوب میشناسیم. نمیخواهیم این طعم زهرآلود،مزه‌ی زندگی کودکان ‎عباس دریس باشد».

جمعه ۲۶آذر ۱۴۰۰