هاشم خواستار، معلم بازنشسته، نماینده مبارز و آزادیخواه معلمان آزاده کشور و یکی از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴» با درخواست استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی، روز شنبه در مکالمه تلفنی که از زندان وکیل آباد مشهد با محمد نوریزاد داشت گفت؛ یک هیات بازرسی به زندان آمده بود که در ارتباط با آزادی و مرخصی و … صحبت کنند، بنده که چون همیشه یک سر سوزن از مواضع خود کوتاه نیامدم و به آنها گفتم شما فقط به فکر این باشید که با کمترین هزینه حکومت را به مردم منتقل کنید، اصلا به فکر نجات نظام نباشید که کار از این حرفها گذشته است.

آقای خواستار در بخش دیگری از سخنان خود گفت؛ گمان نبرید که ما در زندان هستیم، ما در مذاکرات وین حضور داریم، ما در اعتراضات معلمان حضور داریم، ما در اعتراضات مردم خوزستان هستیم، ما در همه جای ایران هستیم.

این مبارز آزادیخواه در ادامه گفت؛ تمرکز من روی «آزادی» است و من روی «آزادی» کار می کنم که از دل «آزادی» همه چیز از جمله «عدالت» بیرون خواهد آمد.
نماینده مبارز معلمان آزاده کشور افزود؛ من به این آقایان که امروز به زندان آمده بودند و در مورد آزادی و مرخصی و … صحبت می کردند، گفتم؛ من سند جنایت شما هستم، شما قطعا تحت فشار هستید که الان سری به زندان زده اید و با ما سخن در ارتباط با آزادی و مرخصی سخن می گویید، شما در ارتباط با ما قانون خودتان را رعایت کنید.

هاشم خواستار که محمد نوریزاد در این مکالمه تلفنی او را شرف و آبروی «نهضت آزادیخواهی، دموکراسی خواهی و جامعه معترض و عدالتجوی ایران» نامید، افزود؛ من برای این بازرسان رژیم که به زندان آمده بودند مثالی زدم و گفتم؛ پدر من کشاورز بود و در زمین کشاورزی اش یک الاغ، گاو و تعدادی گوسفند داشت، پدرم الاغ را با یک طناب بلند در مزرعه می بست که به زمینهای دیگر نرود، یک روز این الاغ آنقدر دور خود چرخیده و طناب را آنچنان به دور خود پیچانده بود که در نهایت مرده بود، به آنها گفتم این نظام جمهوری اسلامی هم اکنون مانند الاغ پدر من شده است، فقط به فکر انتقال حکومت به مردم با کمترین هزینه باشید.

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰