سیر صعودی قیمتها در آستانه شب یلدا هم‌چنان ادامه دارد.
سایت حکومتی تسنیم ۲۹ آذر نوشت:
«آجیل کیلویی ۲۳۰هزار تومان، برگ مو ۶۰هزار تومان، هندوانه ۱۲هزار تومان، انار ۲۵هزار تومان، شیرینی خشک معمولی ۴۲هزار تومان، گوشت قرمز ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار تومان، شکلات ساده از ۴۵هزار تومان به بالا؛ اینها فقط بخش کوچکی از قیمت مواد اولیه برای شب یلداست که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شود برای یک خانواده چهار نفره باید یک میلیون هزینه شب یلدا کرد.»
سیر صعودی قیمتها در آستانه شب یلدا هم‌چنان ادامه دارد.
سایت حکومتی تسنیم ۲۹ آذر نوشت:
«آجیل کیلویی ۲۳۰هزار تومان، برگ مو ۶۰هزار تومان، هندوانه ۱۲هزار تومان، انار ۲۵هزار تومان، شیرینی خشک معمولی ۴۲هزار تومان، گوشت قرمز ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار تومان، شکلات ساده از ۴۵هزار تومان به بالا؛ اینها فقط بخش کوچکی از قیمت مواد اولیه برای شب یلداست که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شود برای یک خانواده چهار نفره باید یک میلیون هزینه شب یلدا کرد.»

سه شنبه  ۳۰ آذر ۱۴۰۰