تاجزاده از کارشناسان حکومتی روز دوم دیماه با اعتراف به چشم‌اندازهای تیره و تار پیش روی نظام در مذاکرات هسته‌ای، گریز از این مخمصه مرگبار را همانا تن‌دادن به جام‌زهر به‌عنوان تنها گزینه پیش روی نظام توصیف کرد.

و ی با بیان این‌که «نباید سیبل تحریم‌های آمریکا شویم» به بن‌بست مرگبار نظام با یک اقتصاد فروپاشیده که در آن دست و پا می‌زند اعتراف کرد و گفت: اقتصاد ما در ایران گرفتار غارت‌گران است. اما بخش زیادی از این‌ها اتفاقاً موقعی می‌توانند جولان دهند که ایران تحریم باشد و دور زدن قانون بشود محور فعالیت‌های دولتی و هر کاری بخواهند بکنند در چارچوب مناسبات غیرشفاف است. تحریم‌ها نقش بسیار جدی در گسترش فساد دارد…
… دوستی و دشمنی با آمریکا ربطی به وضعیت کشورها ندارد؛ حرف خطرناکی است، من به دوستی هم کاری ندارم. خیلی عجیب است که بگوییم دشمنی آمریکا که اقتصادی ۵۰برابر اقتصاد ایران دارد بر ایران تاثیری ندارد. اتفاقاً مسأله همین است چرا آمریکا توانست ما را تحریم نفتی و بانکی کند؟ چون پرونده ما به شورای امنیت رفت…

وی افزود:… مشکل اقتصاد ایران غارت‌گران هستند اما متأسفانه راهبرد حکومت راهبردی است که اقتصاد ایران را در داخل در اختیار میدان و بلندپروازی منطقه‌یی قرار داده است و در عرصه بین‌المللی نیز گروگان آمریکا شده‌ایم. کسانی‌که امروز مدعی هستند که آمریکاشناسند اگر ذره‌یی به حرف‌هایشان باور داشتند نباید اجازه می‌دادند پرونده‌یی که در حال مذاکره پیش می‌رفت به شورای امنیت برود و آمریکا هر لحظه بتواند یک بلا سر ما بیاورد. مگر ما راهی غیر از مذاکره داریم؟ (روزنامه حکومتی مستقل ۴دی).

شنبه  ۴ دی ۱۴۰۰