مختصات مذاکرات وین در میانهٔ دور هشتم و پس از ۱۰ماه رفت و آمدها به‌وین و چانه‌زنی‌ها در سطوح مختلف است. مختصاتی که سرانجامی سراپا مبهم و نامعلوم را نشان می‌دهد. ابهامی که ریشهٔ آن در سردرگمی خامنه‌ای و رژیمش است. سردرگمی ناشی از در گل‌ماندگی به‌خاطر انتخاب میان دو مسیر تسلیم و زهرخوری با پیآمد «تنزل بی‌پایان» و باز شدن داربست‌های پوسیدهٔ نظام ولایت از هم؛ و یا چپ کردن نهایی میز مذاکرات و رویارویی با جامعهٔ جهانی با پیآمد ارجاع پرونده هسته‌یی نظام به‌شورای امنیت، تشدید تحریم‌ها، افزایش فشارهای خردکننده و تضعیف بیش از پیش نظام هم در صحنهٔ داخلی و هم در صحنهٔ بین‌المللی.
خامنه‌ای هر کدام از دو راه را انتخاب کند، نظامش را در تعادل‌قوا در برابر جبهه مردم و مقاومت ایران، هر چه ضعیف‌تر و شکننده‌تر خواهد کرد؛ اما مجبور است که یکی را انتخاب کند، چرا که فرصت برای این انتخاب مرگبار، تنها «هفته‌ها» است، نه «ماهها»!

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰