پایگاه خبری نور نیوز، نزدیک‌به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در گزارشی نوشته است که اخبار مربوط به اینکه «روسیه و چین، ایران را متقاعد کرده‌اند برخی خواسته‌های حداکثری خود [در مذاکرات وین] را کنار بگذارد» درست است.
این وب‌سایت نوشته است این رویکرد به معنای « تن دادن مطلق» به نظرات روسیه و چین نیست، بلکه ایران با «با مشورت روسیه و چین» پیشنهادهایش را تعدیل کرد. این وب‌سایت همچنین برخی رسانه‌ها را متهم کرد که «روایت واونه‌ای» از مذاکرات می‌دهند تا نشان‌ دهند مذاکره‌کنندگان ایرانی توسط روسیه و چین راهبری می‌شوند.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، روز ۸ دی‌ماه، در نشریه فارین‌پالیسی نوشت که روسیه و چین ایران را وادار کرده‌اند که برخی خواسته‌های حداکثری خود را کنار بگذارد و گفت‌وگوهای وین بر اساس پیش‌نویسی که در شش دور مذاکره با دولت روحانی به دست آمده بود، شروع شود.

رادیو فرد

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰