جمعی اززندانیان سیاسی زندان اوین در نامه ای، عدم رسیدگی به زندانی سیاسی بکتاش آبتین را محکوم کرده و از نهادهای بین المللی و همچنین همه وجدانهای بیدار و آگاه خواستند تا هرگونه اقدام فوری وحقیقی را برای محکوم کردن این رژیم و جهت جلوگیری از تکرار جنایات اتخاذ کنند.
متن کامل این نامه که جهت انتشار به دست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده است :
زندانی سیاسی بکتاش آبتین در وضعیت بسیار وخیم و نگران کننده ای در بیمارستان بستری شده است.
ماموران اوین مطابق با رویه رایج و سیستماتیک خود، در انکار وقیحانه بیماری زندانیان و عدم تامین دارو، این بار نیز با وجود بروز علائم شدید کرونا در این زندانی سیاسی، به مدت دو هفته از اعزام وی به بیمارستان به طور عامدانه خودداری کردند و تنها پس از اعتراضات بسیار و در شرایطی که علائم بیماری اش بسیار شدیدتر شد، حاضر شدند ایشان را به بیمارستانی در خارج از زندان اعزام کنند و سپس به طرز شیادانه ای او را به عنوان زندانی اعزام شده به مرخصی، ثبت کردند.

اینها بار دیگر ثابت می کند که رژیم جنایتکار ولایت فقیه با تغییر تاکتیک در روش قتل عام زندانیان سیاسی، به دنبال جولان ویروس کرونا با عدم تامین کمترین نیازهای بهداشتی و درمانی لازم و عدم اعزام زندانیان به بیمارستان، زندان را به قتلگاه زندانیان تبدیل کرده است.

لذا ما جمعی از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین در بند ۸ زندان اوین، توجه نهادهای بین المللی و همچنین همه وجدان های بیدار و آگاه را به وضعیت وخیم زندانی سیاسی بکتاش آبتین جلب کرده و هرگونه اقدام فوری و حقیقی را برای محکومیت رژیم آخوندی در نقض گسترده حقوق بشر و جلوگیری از تکرار این جنایت ها فرا می خوانیم.

زندانیان سیاسی زندان اوین – دی

سه‌شنبه ۱۴دی ماه۱۴۰۰