واشنگتن پست روز دوشنبه ۱۳دیماه در گزارشی با عنوان «سوخت قاچاق ایران و نقل و انتقالات مخفی شبانه» نوشت: دریانوردان نحوه انجام آن را بازگو می‌کنند، انتقال مخفیانه معمولاً در شب انجام می‌شود تا از شناسایی توسط گارد ساحلی منطقه جلوگیری شود. به‌گفته دریانوردانی که شاهد این تجارت بوده‌اند، کشتی‌ها در خلیج‌فارس درست خارج از محدوده سرزمینی امارات متحده عربی لنگر می‌اندازند و سپس به‌صورت جداگانه، قایق‌های کوچک حامل گازوییل قاچاق ایرانی بارهای خود را به کشتی‌های منتظر منتقل می‌کنند.

یک دریانورد ۲۸ساله هندی می‌گوید که نفتکش‌ها همیشه در آبهای بین‌المللی که ایران و امارات را از هم جدا می‌کند، لنگر انداخته و می‌گوید که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ برای دو شرکت درگیر در قاچاق گازوییل ایران کار می‌کرده است.

وی گفت: «آبهای سرزمینی امارات پس از ۱۲مایلی به پایان می‌رسد، بنابراین کشتیهای ایرانی به فاصله ۱۴ تا ۲۰ مایلی امارات نزدیک می‌شوند. آنها AIS [سیستم شناسایی خودکار] خود را خاموش می‌کنند تا نتوان آنها را ردیابی کرد. اگر گارد ساحلی امارات را ببینند،

سه‌شنبه ۱۴دی ماه۱۴۰۰