رسانه‌های آلمانی روز جمعه از اخراج «مرکز اسلامی» از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا از شورای جوامع اسلامی‌ هامبورگ خبر دادند.

این اقدام پس از افشای منابع اطلاعاتی آلمان مبنی بر حمایت این مرکز از پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی صورت گرفته است.

بر اساس داده‌های منابع اطلاعاتی آلمان، این مرکز مستقیماً از رژیم ایران دستور می‌گرفته و فعالیت‌های تروریستی را دنبال می‌کرده است.

از این پیش‌تر، دستگاه اطلاعاتی آلمان اعلام کرده بود این مرکز در راستای تحقق هدف رژیم ایران یعنی صدور بنیادگرایی به جهان تلاش می‌کند.

روزنامه «دی ولت»و وب‌سایت کانال NDR تلویزیون آلمان، روز جمعه ۲۵تیر۱۴۰۰ به‌نقل از اداره امنیت داخلی هامبورگ(نهاد حمایت از قانون أساسی)، اتهامات جدی و جدیدی علیه مسجد آبی موسوم به مسجد امام علی یا همان مرکز اسلامی‌ هامبورگ مطرح کرده بود.
فعالیت‌های این مرکز سال‌ها بحث‌برانگیز بوده است. اکنون اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند این مسجد یک مرکز مستقیم فعالیت‌های رژیم ایران در این کشور است.

شنبه ۱۸ دی۱۴۰۰