روز یکشنبه نوزدهم دیماه بابک پاک نیا وکیل دادگستری اعلام کرد به موجب حکم صادره از شعبه چهارم بیدادگاه رژیم در مشهد زندانی سیاسی محمد‌جواد وفایی ثانی به اتهامات واهی «افساد فی الارض، تحریق و تخریب اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» به اعدام محکوم شده است.
سیدمحمدجواد وفایی که قهرمان بوکس آموزشگاههای مشهد بوده در اسفند ۹۸ توسط ماموران رژیم دستگیر شده و تاکنون در زندان بلاتکلیف بوده است
شکنجه‌گران و بازجویان روی این زندانی در ۲سال گذشته فشارهای روحی و روانی زیادی وارد کردند.
دژخیمان خامنه‌ای برای دادن مرخصی به این زندانی سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه مبلغ ۳۰میلیارد تومان وثیقه تعیین کردند اما خانواده وی امکان تامین چنین وثیقه سنگینی را نداشت.

یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰