قضاییه جلادان زندانی سیاسی محمدجواد وفایی ثانی را پس از تحمل دو سال زندان و شکنجه‌، به اتهام ”هواداری از مجاهدین ”، ”افساد فی الارض ”، ”تحریق و تخریب اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی“ به اعدام محکوم کرد و متن حکم را به وکیل او تحویل داد.
سیدمحمدجواد وفایی ۲۶ساله و قهرمان بوکس آموزشگاههای مشهد است و در اسفند ۹۸ در این شهر دستگیر شد. قضاییه آخوندها مبلغ ۳۰میلیارد تومان وثیقه برای آزادی موقت وی تعیین کرد که خانواده وی امکان تأمین چنین وثیقه‌ای را نداشتند.
رژیم بحران‌زده آخوندی با افزایش اعدام و سرکوب مذبوحانه تلاش می‌کند از پیوستن جوانان به سازمان مجاهدین، گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی و گسترش اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند.
مقاومت ایران دبیرکل ملل متحد، شورا و کمیسیر عالی حقوق‌بشر ملل متحد و کلیه مراجع مدافع حقوق‌بشر، هم‌چنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی فرامی‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹دی ۱۴۰۰ (۹ ژانویه ۲۰۲۲)

دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰