با گسترش رویگردانی خودی‌های نظام از فساد و غارت حکومتی و تحریم سراسری منابر و مساجد حکومتی، کارگزاران خامنه‌ای که پیش از این از کسادی و خلوتی مساجد از جوانان می‌نالیدند، حالا از تعطیلی مساجد می‌گویند.
آخوند شاهرخی روز جمعه ۲۴دی در نمایش جمعه خرم‌آباد گفت: «قابل‌قبول نیست در مرکز استان مساجد نماز ظهر و عصرشان تعطیل باشد، یکی از علل تعطیلی اینها به شما مردم برمی‌گردد. ائمه جماعت می‌گویند ما به مساجد می‌رویم مردم حضور پیدا نمی‌کنند و این مسیر مسیری نیست که انقلاب اسلامی از اونجا نشأت گرفت. انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و پیروزی در جنگ تحمیلی و فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی که به پیروزی منتهی شد با محوریت مساجد و ائمه جماعات بود»!!!(تلویزیون شبکه افلاک رژیم ۲۴دی).

یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰