زنگ خطر را بشنوید! عنوان روزنامه حکومتی مستقل است که به شرایط فاجعه‌بار فقر معیشتی در حاکمیت آخوندی اعتراف می‌کند و به «سونامی بحرانهای اجتماعی». که هر لحظه «باعث فوران مشکلات عظیمی» و «بسیار خطرناک» ی منجر شود.
مستقل با اشاره به آمارهای دست‌چین شده برخی از کارگزاران حکومتی در رابطه به گرانی لجام‌گسیخته و فقر و فلاکت اقشار مردم نوشت:… آمارها و اظهارات گویای وجود سونامی بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه است که سال به سال عمیق و فراگیرتر شده و عامل عمده آن بی‌شک، مشکلات مالی و ناکارآمدی ساختار اقتصادی می‌باشد.
اولویت دادن به مباحثی که نیاز جامعهٔ ایران و نسل جوان نبود و طی آن مردم و مشکلات آنها نادیده گرفته شدند موجب شد بر نارضایتی‌های انباشته آنها سرپوش گذاشته شود. امروز نیز اصرار بر همان رویه سابق و باور به این مسیر، باعث فوران مشکلات عظیمی خواهد شد که اگر اکنون علاج نشود، می‌تواند بسیار خطرناک و منجر به فروپاشی اجتماعی شود. .

مستقل به‌نقل از ایسنا پیرامون قهر و نفرت عمومی از نظام آخوندی و «گریز مردم از نظام دینی و گرایش به نظام سکولار» و «حس انتقام گیری از وضعیت موجود» اعتراف کرد و ضمن هشدار به سردمداران حکومتی نوشت:… در این وضعیت اگر سیلی از راه برسد همه‌ٔ لایه‌های اجتماع در خطر آسیب هستند، این‌گونه نیست که کسی از مسببین این شرایط بتواند خود یا خانواده‌اش را نجات دهد. تا فرصت باقیست صدای زنگ خطر را بشنوید! (روزنامه حکومتی مستقل ۲۹دی).

چهارشنبه ۲۹ دی۱۴۰۰