خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین در گزارشی به تاریخ جمعه اول بهمن باتاکید بر افزایش بی‌سرپناهان در کشور از افزایش مراجعه خانوادگی به مراکز نگهداری افراد بی‌سرپناه خبر داد.
این خبرگزاری حکومتی در گزارش خود از وضعیت اسفناک خانواده‌ها بر اثر فقر حاکم در جامعه می‌نویسد: «خانواده‌ها تا جایی‌که می‌توانند برای حفظ سرپناه خود تلاش می‌کنند اما وقتی آن را هم از دست دادند دیگر می‌شود گفت به ته خط رسیده‌اند؛ نشانه‌های این ته خط رسیدن حالا افزایش مواجهه با خانواده‌هایی است که اعتیاد ندارد، حتی مشکلات خانوادگی هم ندارند، آنها فقط آن‌قدر فقیر شده‌اند که برای داشتن سرپناه به‌عنوان حداقل حق یک انسان از جریان زندگی، خانوادگی به مراکز نگهداری از بی‌خانمانان مراجعه می‌کنند».
گزارش به‌نقل از مدیر یک موسسه اجتماعی می‌نویسد «در این مدت خانواده‌های زیادی داشتیم که بی‌سرپناه شده‌اند، خانواده‌هایی که معتاد نیستند اما بی‌سرپناه شده‌اند و آسیب‌های جدی‌ای را دارند تجربه می‌کنند، دلیل بی‌سرپناه شدن آنها در اغلب موارد فقر مالی و موارد مرتبط با فقر مانند بیکاری است».
وی در ادامه با اشاره وضعیت گرمخانه‌ها ادامه می‌دهد: «مشکل اساسی این است که ما هیچ مرکز نگهداری برای خانواده‌ها نداریم، در نتیجه خانواده‌هایی که در منطقه شوش به ما مراجعه می‌کنند مجبور هستیم زن و فرزندنش را تازه اگر دختر یا پسر کم سن و سال باشد در مرکز زنان پارک شوش نگهداری کنیم و مرد خانواده را به مرکز آقایان معرفی کنیم. اگر این خانواده یک پسر شانزده تا هفده ساله داشته باشند نه ما می‌توانیم در مرکز زنان او را پذیرش کنیم و نه او می‌تواند در مرکز مردان پذیرش شود چرا که سن پسر کمتر از ۱۸سال است. وقتی خانواده را به بهزیستی معرفی می‌کنیم آنها می‌گویند که مادر و دختر بچه را با هم پذیرش می‌کنیم اما مادر و پسر بچه باید از یکدیگر جدا شوند».

جمعه  ۱ بهمن ۱۴۰۰