۱-رژیم خود را برای مرحله بعد از شکست مذاکرات و تشدید تحریم‌ها و خفگی اقتصادی و آماده می‌کند تا راه نفسی به شرق (روسیه و چین) باز کند.

۲-رژیم می‌خواهد با چین و روسیه در مقابل آمریکا و اروپا ائتلاف کند.

۳-نزدیکی به‌چین و روسیه مانور و نمایش است تا از آن به‌عنوان برگی در مذاکرات استفاده کند.

گزینه اول نظریه اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد، چرا که روسیه خود تحت تحریم‌های کاتسا با وضعیت اقتصادی وخیمی روبه‌روست. اگر ادعای رئیسی را هم بپذیریم، حاصل این سفر تقریباً هیچ بوده است. وی گفت که وزیران اقتصاد و نفت و خارجه به «توافقات خوبی با طرف‌های روسی رسیدند» (سایت ریاست‌جمهوری ـ ۱بهمن). پس موضوع اساساً یک سری «توافق» است و نه قرارداد! روسیه چیزی به رژیم نداد.
ایجاد جبهه با چین و روسیه در برابر غرب بر اساس اصل تعادل‌قوا به‌عنوان پایه اصلی مناسبات بین‌المللی، این دو کشور نه تنها به‌خاطر رژیم در مقابل آمریکا و اروپا قرار نمی‌گیرند، بلکه حتی می‌کوشند شائبهٔ هر گونه «رابطهٔ راهبردی و استراتژیک» را که رژیم در تبلیغات خود از آن دم می‌زند، بزدایند.

آریا

شنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰