آخوند رسول منتجب نیا در جنگ باندی درون نظام و در وحشت از وضعیت انفجاری جامعه به آخوند جلاد رئیسی حمله کرد و گفت:
«رئیسی فکر می‌کند هنوز ایام «انتخابات» است و رجز می‌خواند. دولت رئیسی به‌جای مبارزه با فساد، دارد زمینه فساد را مهیا می‌کند. صدا و سیما و رئیسی باعث می‌شوند که مردم روزبه‌روز بیشتر نسبت به حکومت بدبین‌تر شوند».
منتجب نیا در ادامه با تمسخر گفت: «آقایان باید در مورد کارهایی که کردند صحبت کنند نه شعارهایشان. آقای رئیسی نیاز نیست رهنمود بدهند، رهنمود دادن کاری ندارد. بنده همین الآن می‌توانم صبح تا شب به بقیه رهنمود بدهم؛ این کار نه هزینه دارد نه هیچی….رئیسی هنوز فکر می‌کنند در ایام تبلیغات انتخابات قرار دارند! سخنرانی‌های آقای رئیسی بیشتر رجزخوانی و تبلیغات انتخاباتی است. «باید چنین بشود یا چنان بشود»، «گرانی نباید در کشور وجود داشته باشد»، «تورم نباید وجود داشته باشد» و بسیاری دیگر از شعارهایی که می‌دهند، این شعارها را نباید ایشان مطرح کنند بلکه آقای رئیسی باید بدین شعارها عمل کنند. باید به رئیسی گفت که چرا دولت شما زمینه فساد را مهیا کرده است؟ / آقای رئیسی ایام انتخابات تمام شده است / رئیسی باید پاسخگوی وضع موجود باشد». (سایت حکومتی آخرین خبر ۲بهمن۱۴۰۰)

یکشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰