دی‌ سایت آلمان طبق حکم هفتهٔ گذشته دادگاه هامبورگ ۳اتهام علیه مجاهدین را که «خبرنگار دوست» رژیم در مجله و سایت آن نوشته بود، حذف کرد.
دادگاه مقرر کرده بود که خبرنگار و انتشارات دی‌ سایت این اتهامات را حذف و دیگر منتشر نکنند والا دادگاه می‌تواند یک جریمه نقدی تا سقف ۲۵۰هزار یورو و یا مجازات ۶ماه حبس برای آنها تعیین کند.
در همین رابطه چهارشنبه‌شب «سایت مگزین» در نسخهٔ پ.د.اف مجله، کل مقاله را برداشته و ۹صفحه کامل سفید است و نوشته «این مقاله حذف شده است».
دادگاه هامبورگ در حکم دیگری در ۲۱دسامبر شکایت علیه مجاهدین به‌خاطر انتشار اسناد در مقابل افترائات و لجن‌پراکنی‌ها را مردود شناخت و افشاگری مقاومت ایران را مجاز شمرد و اعلام کرد ممنوعیت انتشار اسناد و مدارک توسط مجاهدین از هیچ نظر حقوقی پذیرفته نیست.

پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰