روزنامه همدلی ۱۱بهمن با اعتراف به شرایط به‌غایت انفجاری جامعه به ضد و نقیض‌گوییهای سران حکومتی اشاره می‌کند که پتک شرایط انفجاری جامعه و اعتراضات رو به گسترش در تمامی شهرها آنها را سردرگم و کلافه کرده است.
همدلی نوشت: اظهارات مقامات و مسئولان (؟!) مختلف نشان می‌دهد که هنوز دیدگاه مشترکی بین مقامات کشور درباره اعتراضات اقشار مختلف مردم وجود ندارد. برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس اعتراضات مردمی را طبیعی و حق آنان می‌دانند ضمن این‌که باور دارند شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌یی است که باعث سخت شدن زندگی عادی مردم شده است.
… در عین‌حال نیز هستند مسئولانی که هم‌چنان تاکید دارند ریشه اصلی اعتراضات نه در زندگی مردم بلکه در تحریکات دشمنان خارجی است…
احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس رژیم از باند غالب در این رابطه گفت: «وقتی نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌اندازیم، می‌بینیم که ریل‌گذاری در برخی جاها درست نیست. مثلاً در بحث بودجه آسیب‌های اجتماعی درصد کمی به این حوزه اختصاص داده شده یا در موضوع مهم و حساس ارز ترجیحی، دولت دچار… اگر برخی رویه‌ها تغییر نکند، کیان نظام به خطر می‌افتد.
وی با ابراز وحشت و با هشدار به پیامدهای هولناک خیزشهای اجتماعی که هر لحظه در آستانه انفجار است افزود: هشدار می‌دهم این رویکردها اگر ادامه پیدا کند، به سمتی خواهیم رفت که سال۱۴۰۱ شاهد شورشهای عظیم اجتماعی باشیم .

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰