حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی با انتشار یک رشته توئیت سه‌شنبه ۱۲بهمن نوشت: جمهوری اسلامی ۴۳سال ایدئولوژی آدمکشی را به‌نام خود قباله زده است. هر روضه‌خوان کریه‌المنظری خود را امیرالمومنین خواند و ادعای پیمبری کرد. با همین شعبده‌ها مملکت را به دهان اژدهای نیستی بردند. بچه‌ها را روی مین فرستادند و چون کافی نبود با ذکر دعای توسل با موشک به آنها شلیک کردند.

آب دشت‌ها و دریاچه‌های ایران سیراب نکرد، خون بیگناه تنها بر عطش این هیولا‌ها افزود.

شلیک به پرواز ps۷۵۲و به گلوله بستن هزاران جوان در آبان خونین و جنایتهای پیش و پس از آنها اگر هنوز مصلحان را ناامید نکرده است صد البته که جای تعجب است. برای هزارمین بار باید گفت ما از شما بیزاریم و در برابر این همه خون‌ها شور خاکستر پیدا نمی‌شود…

تکلیف ما معلوم است. ما از شما بیزاریم و راحت‌تان نخواهیم گذاشت. اگر تمام دنیا هم با این اراذل به توافق برسد و دستار چرکین‌شان را به کمر ببندد ما قربانیان خار چشمشان هستیم و خار چشم‌شان می‌مانیم تا دست‌کم یکی از ما ذلت و صقوط و خواری این قبیله آدمکش را با چشم خود ببیند.

کار ما فقط تماشای این ذلت و سقوط نیست، کار ما ممکن کردن آن است.

سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰