دادگاه بین‌المللی آبان و سازمان «عدالت برای ایران» برگزاری دور دوم دادگاه را در روزهای ۱۵ تا ۱۷بهمن اعلام کردند.

دور دوم دادگاه قیام آبان به‌صورت غیرعلنی در لندن تنها با حضور خبرنگاران برگزار می‌شود و ۱۰۰شاهد جدید در آن استماع می‌شوند.

در دور اول دادگاه که در آبان گذشته طی ۵روز برگزار شد، ۱۱۶تن از اعضای خانواده جان‌باختگان و زندانیان، معترضان، کادر پزشکی و مقامات سابق قضایی و انتظامی برای شهادت در دادگاه استماع شدند.

۲۷مقام دیگر رژیم به‌خاطر سرکوب قیام آبان۹۸ به جنایت علیه بشریت متهم شدند. به این ترتیب تعداد مقامات و سرکردکان رژیم که در دور اول و دوم این دادگاه به جنایت علیه بشریت متهم هستند و باید در برابر عدالت قرار گیرند ۱۶۰نفر است.

سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰