پیام مسعود رجوی در آستانه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران – ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰