جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت (رجایی شهر) به مناسبت برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن اقدام به انتشار پیامی از زندان با عنوان « شکستن سکوت اولین گام دادخواهی» کردند.
متن کامل پیام زندانیان سیاسی :
شکستن سکوت اولین گام دادخواهی

هر چند با تأخیر ولی مطلع شدیم که دور دوم دادگاه‌های مردمی در لندن برگزار می‌شود، از زمانی که برتراند راسل و ژان پل سارتر اولین نمونه‌ی چنین دادگاه‌هایی را برگزار کردند در نوع خود کم نظیرند، آنها جنایات جنگ ویتنام را برای افکار عمومی و برای تاریخ مستندسازی کردند و به ثبت تاریخی سپردند، درست همان کاری که این دادگاه‌های مردمی در تقدیر دارند، آنها در سراسر جهان جایی برای برگزاری چنان دادگاهی نیافتند مگر کرایه کردن قایقی و برگزاری دادگاه در آب‌های آزاد.
امروز چنین فرصتی برای مستندسازی کشتار ۹۸ در انگلستان و لندن فراهم گردیده که چه بسا می‌توانست در جاهای دیگر هم برگزار شود و این یعنی اگر چه در ایران امروز هیچ مرجع تظلم‌خواهی و دادخواهی وجود ندارد ولی برای مرتکبین و عاملان این جنایت جغرافیای جهانی هرچه تنگتر و تنگتر می‌گردد و جایی برای گریز ندارند.
جوانان و عزیزانی که برای ضایع شدن حقوق‌شان ( گرانی بنزین و …) به خیابان آمده بودند زیر بته عمل نیامده، بی‌صاحب و خانواده و عزیزان نبوده‌اند که عاملان جنایت بی‌محابا خون آنها را بر سنگ‌ فرش خیابان‌ها و خاک نیزارها بریزند؛ بعکس این خون‌ها، خون‌های گرم و جوشان عزیزانمان بودند و صاحب آن هم نه فقط خانواده‌های آنها که همه‌ی مردم ایران‌اند. چون این‌چنین کشتاری ادامه‌ی کشتار دهه‌ی ۶۰ و سال ۶۷ بود و بی‌سابقه نبود، عاملان و آمران آن همان کارگزاران جنایات پیشین هستند که در مسند قدرت هم قرار گرفته و مصونیت هم دارند.
این دادگاه‌ها اما، در جنایت هیچ مصونیتی را به رسمیت نمی‌شناسند و جانیان باید پاسخگوی اعمال وحشیانه‌ی خود باشند. شجاعت شاهدان و خانواده‌ها در به محکمه کشاندن این جنایت‌کاران است و این گامی موثر در جنبش دادخواهی و به پای میز محاکمه کشاندن همه‌ی جنایتکاران است.
ما هم به سهم خود از برگزار کنندگان این دادگاه‌ها و هم از خانواده‌ها و شاهدانی که با شجاعت و جسارت بی‌نظیر خود در آن شرکت کردند صمیمانه قدردانی و حمایت می‌کنیم. خون‌های ریخته‌شده الیته افشاگر جنایات و ضامن آزادی محتوم مردممان است.

۱- مطلب احمدیان
۲-سعید ماسوری
۳-محمد علی منصوری
۴-سعید اقبالی
۵-حسن صادقی
۶-احد برزگر

بهمن ۱۴۰۰
زندان گوهردشت

شایان ذکر است دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان از روز جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ در لندن آغاز به کار کرده وروز یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ سومین و آخرین روز دور دوم این دادگاه بود.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

دوشنبه ۱۸ بهمن۱۴۰۰