کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت از قتل فجیع و هولناک مونا حیدری ۱۷ساله به‌دست شوهرش و بردن سر بریده‌اش در ملا عام، قویاً ابراز انزجار می‌کند و آنرا حاصل ۴دهه حاکمیت رژیم قرون‌وسطایی و زن‌ستیز آخوندی و قوانین ضدانسانی آن می‌داند که کمترین حقی برای زنان قائل نیست. سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی اهواز با وقاحت، انگیزه قتل مونا حیدری را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرد!
 
قوانین آخوندی به اولیای دختر حق می‌دهد در کودکی آنان را مجبور به ازدواج کنند و به مردان اجازه می‌دهد هر اذیت و آزاری در حق زنان روا دارند، این قوانین قاتلان زنان و دختران را از محکومیت در می‌برد و در عمل برای شکنجه و آزار و حتی کشتن آنان چراغ سبز می‌دهد. بی‌جهت نیست که هر سال۴۵۰زن در ایران قربانی قتلهای خانوادگی به‌دست همسران، پدران و یا برادران خود می‌شوند.
 
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر و حقوق زنان می‌خواهد رژیم ضدبشری آخوندی را به‌خاطر قوانین و عملکرد جنایتکارانه‌اش علیه زنان قویاً محکوم نماید.
 
شورای ملی مقاومت ایران – کمیسیون زنان
 
۱۸بهمن۱۴۰۰ (۷فوریه۲۰۲۲)
 
سه شنبه  ۱۹ بهمن ۱۴۰۰