فیض‌الله عرب سرخی، کارشناس حکومتی پس از نمایشهای مسخرهٔ رژیم در چهل و سومین سالروز سرقت انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران در گفتگویی با سایت حکومتی دیده‌بان به‌تاریخ ۲۳بهمن ۱۴۰۰ به سوت و کوری و کسادی نمایش حکومتی اعتراف کرد و گفت: راهپیمایی ۲۲بهمن مناسبتی حکومتی شده که مردم در آن نقشی ندارند.

وی گفت: کاهش حضور مردم در مناسبت‌ها به‌دلیل عدم رضایت آنهاست. برخی افراد در سیستم، طرفدار [خمینی] نیستند به همین خاطر امام به حاشیه رانده شده. بخش‌های مهمی از آراء و نظرات [خمینی] در شعارها و برنامه‌ها جایی ندارد. بنابراین حداکثر آنجایی که امام مطرح می‌شود جاهایی است که آن شعارها مورد تاًیید سیستم است.

کارشناس حکومتی افزود: در واقع وقتی حضور قشرهای مختلف در تجمع‌ها و اعتراضات می‌بینید، نیازی نیست میزان رضایت‌مندی‌شان را احیاناً از راه‌پیمایی‌ها استنباط کنیم. ضمن اینکه در راه‌پیمایی‌های اینچنینی اساساً خیلی جدی نیست،‌ تا اینکه بخواهیم نشانه رضایت‌مندی بدانیم یا ندانیم. همه می‌بینند، این مدل راه‌پیمایی‌ها با مشارکت کمی برگزار می‌شوند. حتی «انتخابات» که برنامه‌ای است که می‌تواند در این زمینه کمک کند، با درصدهای پایین و حتی همراه با اعتراض برگزار می‌شود.

تقریباً می‌توانیم بگوییم که اجازه برگزاری غیرحکومتی راه‌پیمایی‌ها کمتر داده می‌شود. حتی در مراسم ۱۳آبان به دانشجوها هم اجازه برگزاری برنامه را ندادند، چه برسد به اینکه طیف‌های سیاسی بتوانند مراسم یا برنامه‌ای را اجراء کنند. بنابراین طبیعی است که این نوع برنامه‌ها توسط حکومت مدیریت می‌شود،‌ قطعنامه‌هاش توسط حکومت تنظیم می‌شود و مدیریتش هم به عهده حکومت است. در واقع راه‌پیمایی‌های مناسبتی حکومتی شده است و چیزی نیست که بخواهیم درباره‌اش حرف بزنیم.

اتفاقاً کاهش حضور مردم را می‌توانیم نشانه‌ای از عدم رضایت عمومی از شرایط موجود دانست. به‌هرحال مردم ناراضی با شرکت نکردن در این قبیل مراسم‌ها عدم رضایتش را نشان می‌دهد.

 شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰