سایت اقتصاد آنلاین رژیم روز چهارشنبه ۲۷بهمن در مورد قرارداد حضور نیروهای امنیتی چینی در ایران نوشت: ماجرای حضور ۵هزار نیروی امنیتی چین در ایران چیست؟

این سایت افزود: منابع رسانه‌یی حوزه نفت و گاز انگلیس خبر از برنامه‌ریزی برای حضور ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چینی در ایران در حاشیه اجرای پروژه‌های نفت و گاز ایران از سوی چینیها داده و اعلام کرده‌اند که برخی از قراردادهای طراحی شده ذیل این سند همکاری ۲۵ساله، بدون برگزاری مناقصات به چینیها واگذار خواهد شد

اقتصاد آنلاین نوشت: حالا در سایه عدم انتشار رسمی و موثق مفاد سند همکاریهای ۲۵ساله ایران و چین٬ بسیاری از رسانه‌های غربی تلاش دارند تا با انتشار برخی مطالب و نسبت دادن آن به مفاد این قرارداد، آن را ضعیف جلوه داده و یا نمونه‌یی از قراردادهای ترکمنچای را به ذهن متبادر کنند که البته به درستی هم نمی‌توان صحت‌وسقم آنها را سنجید.

این سایت حکومتی در ادامه نوشت: در این میان نکته حائز اهمیتی که در تیررس برخی از انتقادات نسبت به این قرارداد قرار گرفته، اعزام ۵۰۰۰نیروی امنیتی برای تأمین امنیت و حفاظت از کارگران چینی در ایران است که از سوی یکی از نشریات حوزه نفت و گاز انگلیس منتشر شده است.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران این خبر را اعلام کرده و به صراحت گفته که این موضوعات نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای مفاد این سند ایجاد کرده است.

او به این نکته هم اشاره کرده که چینیها قصد دارند تا پرداختهای مرتبط با پروژه‌ها را تا دو سال به تعویق اندازند و این مورد هم انتقاداتی را به مفاد این قرارداد وارد می‌کند.

پنجشنبه ۲۸بهمن ماه۱۴۰۰