بیش از ۱۴ روز از آخرین تماس شعبان محمدی با خانواده می‌گذرد. در آخرین تماس وضعیت جسمی این معلم زندانی به خاطر بیماری گوارشی وخیم بوده‌است.
به دنبال این وضعیت روز چهارشنبه ۲۷ بهمن همسر این معلم زندانی با دستور کتبی دادستان برای ملاقات اقدام کردند که با ممانعت نیروهای سرکوبگر امنیتی روبرو شدند. خانم کژال کریمی برای پیگیری وضعیت همسر خود مجدد به دادستانی و سپس به بازپرسی مراجعه نمودند اما موفق نشدند هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت همسر خود کسب نمایند.

همچنین روز پنجشنبه ۲۸ بهمن تعدادی از فعالان صنفی از استان‌های لرستان، البرز، تهران، گیلان، همدان و کرمانشاه و شهرهای سقز و سنندج با این مسئولان ملاقات نموده و آخرین وضعیت معلم زندانی آقای شعبان محمدی را پیگیری نموده و با خانواده وی دیدار نمایند.

اما نیمه شب چهارشنبه ۲۷ بهمن، تعداد زیادی نیروی سرکوبگر امنیتی و انتظامی در مریوان با یورش به منزل سوران لطفی، وی و مسعود نیکخواه را به همراه فعالان صنفی ،محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، طاهر قادرزاده، محمد فتاحی، صلاح سورخی، را تحت‌الحفظ مجبور به خروج و ترک مریوان نمودند.

پنجشنبه ۲۸بهمن ماه۱۴۰۰