خامنه‌ای روز پنجشنبه ۲۸بهمن تحت عنوان سالگرد قیام تبریز به صحنه آمد و بر ادامهٔ اقدامات به‌سمت بمب تحت عنوان «انرژی هسته‌یی» و جنگ‌افروزیهای منطقه‌یی تحت عنوان «استمرار مقاومت در منطقه و دنیای اسلام» و «دفاع از حرم» اصرار و تأکید کرد.

خامنه‌ای هم‌چنین ضمن سوزوگداز از افشاگریها در رابطه با فساد گسترده در سپاه پاسداران تحت عنوان «لجن‌پراکنی و تهمت زدنها به ارکان انقلاب» و «هدف گرفتن ملت و افکار عمومی و فکر جوانان»، از خفگی و «فشارهای اقتصادی» آه و ناله کرد.
خامنه‌ای هم‌چنین در مورد مذاکرات وین باز هم به‌دوگانه‌گویی روی آورد و در حالی که «ایرادهایی» به برجام گرفت، گفت: «برادران خوب ما و انقلابی ما در دیپلوماسی مشغول کار هستند که تحریم‌ها را خنثی کنند».

خامنه‌ای در مورد برجام گفت: «من در قضایای برجام در سال ۹۵ ایرادی که می‌گرفتم این بود که یک نکاتی باید در نظر می‌گرفتیم که در آینده مشکل پیش نیاید برخی در نظر گرفته نشد و این مشکلات پیش آمد». (تلویزیون شبکه یک رژیم ۲۸بهمن ۱۴۰۰)

پنجشنبه ۲۸بهمن ماه۱۴۰۰