کمیسیون طرح به‌اصطلاح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مجلس رژیم  طرح سرکوب و اختناق اینترنتی موسوم به صیانت از فضای مجازی را تصویب کرد (خبرگزاری حکومتی ایسنا سوم اسفند).

رسانه‌های حکومتی به فضاحت رأی‌گیری این طرح اشاره کرده و نوشتند: «کمیسیون مشترک به عجیب‌ترین شکل ممکن و بدون دادن فرصت صحبت به نمایندگان (بجز یک نفر به مدت حدود دو دقیقه) در عرض کمتر از سی ثانیه برای کلیات طرح صیانت رأی گرفت».

یکی ازاعضای مجلس رژیم  هم در مورد این رأی‌گیری فرمایشی گفت: «اونایی که هی زنگ می‌زنن و تهدید می‌کنن رأی موافق بده، شما تصمیم گرفتید و کار خودتون رو می‌کنید».

روح‌الله حضرت‌پور عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم گفت: طرح ⁧‫صیانت‬⁩ هم‌چون بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین الآن شکست‌خورده است. مجلس حق ندارد برای مردم تعیین‌تکلیف کند.(خبرگزاری حکومتی انتخاب سوم اسفند)

غلامرضا نوری قزلجه عضو مجلس رژیم  از بستان‌آباد در خصوص اظهارات رییس کمیسیون مشترک … گفت: من را به دیکتاتوری مدرن متهم کردید، شما روش دیکتاتوری را دنبال می کنید که برای طرح به این مهمی موسوم به صیانت در یک جلسه ۱۰دقیقه تصمیم می گیرید و آن به تصویب رساندید.(خبرگزاری حکومتی انتخاب سوم اسفند)

سه‌شنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۰