در وحشت از بازتاب اجتماعی طرح سرکوب و خفقان اینترنتی موسوم به صیانت، مجتبی توانگر، عضو مجلس رژیم ، در یک عقب‌نشینی آشکار اعلام کرد: «ظهر روز سه‌شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به‌دنبال داشت. رأی‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست».
سخنگوی مجلس رژیم در ادامه گفت که بررسی این طرح بعد از رسیدگی و بررسی طرح بودجه رژیم انجام می‌شود.

پنج شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰