به گزارش ارگان خبری نفس در قفس مجید موتاب پوررضایی، زندانی سیاسی سابق، توسط نیروهای سرکوبگر امنیی در محل کار خود در تبریز بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد.
 
مجید موتاب در ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ به همراه تعداد دیگری از زندانیان سابق توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده و بعد از ۴۵ روز با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد گردید.
 
این زندانی سیاسی به طور غیابی توسط بیدادگاه تبریز بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و « عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ۵حبس تعزیری محکوم شد.
 
با اعتراض به صدور این حکم غیابی شعبه ۳ بیدادگاه تبریز این حکم را به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری تقلیل داد. در ادامه دادرسی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر حکم این زندانی سیاسی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۵ ماه حبس تعزیزی و از بابت اتهام«عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ۲ سال حبس تعزیری کاهش داد.
این زندانی سیاسی سابقه بازداشت به مدت ۷ سال و نیم در دهه ۶۰ را نیز دارد.
 
 
 
 
 
جمعه  ۶ اسفند ۱۴۰۰