تلویزیون «گلوبال نشنال» کانادا در گزارشی تحت عنوان «دمکراسی مورد حمله قرار گرفته» گفت: به‌رغم تعادل نابرابر بین دو طرف، بسیاری از مردم اوکراین حاضر به ترک صحنه نیستند. این مرد برای رفتن به جبهه با خانواده خود وداع می‌گویند. در میان مردم نشانه‌های عمیق مبارزه‌طلبی دیده می‌شود. کسانی که حاضر به تسلیم نیستند…
در این جزیره متعلق به اوکراین در دریای سیاه یک کشتی جنگی روسی محافظین مرزی اوکراینی را تهدید کرد که سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوید و در برابر پاسخ منفی مرزبانان اوکراینی که «بروید گم شوید» جزیره بمباران شد و ۱۳مرزبان اوکراینی کشته شدند.
تلویزیون گلوبال نشنال کانادا افزود: مردم در سراسر این کشور مقاومت و نبرد را در برابر تسلیم و فرار انتخاب کرده‌اند…
زنی که خانه‌اش توسط ارتش روسیه بمباران شد، در حالی‌که خرده‌های شیشه را جمع می‌کند زیر لب سرود ملی اوکراین را می‌خواند(تلویزیون گلوبال نشنال کانادا ۷اسفند ۱۴۰۰).

شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰