تلویزیون الحدث در ویژه برنامه‌یی در مورد روابط رژیم آخوندی و القاعده و تسهیلات رژیم در داخل ایران برای این گروه، به برخی ترفندهای جنایتکارانه این رژیم تحت پوشش دفاع از شیعیان پرداخت. در این برنامه یکی از پاسداران ریزشی رژیم فاش کرد که انفجار حرم امام رضا توسط اطلاعات رژیم آخوندی صورت گرفته تا آن را به گردن مجاهدین بیندازند و برای حمله و اقدام علیه آنها زمینه‌سازی کنند.

سجاد حق پناه افسر سابق سپاه پاسداران در مصاحبه با الحدث: برای این‌که بهتر این موضوع را درک بکنیم باید نگاه بکنیم به سیستم اطلاعاتی رژیم ایران که درون حرم امام رضا داخل ایران بمب‌گذاری کرد. حرم امام رضا برای شیعیان یک مکان مقدس است ولی جمهوری اسلامی برای محکوم کردن عربستان و سازمان مجاهدین خلق و اهل سنت خواست انگشت اشاره‌اش را به سمت آنها ببرد تا بتواند به آنها حمله کند توی حرم امام رضا بمب گذاشت.

یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰